Proizvodnja stočne hrane

Fabrika stočne hrane

U sastavu „Žitopromet“-a već decenijama posluje Fabrika stočne hrane (RJ „Mlin-2), kapaciteta 10 t/h.

Proizvodni program Fabrike stočne hrane je sledeći:

1. Koncentrati za živinu:

1.1. Potpune krmne smješe: PT-1: pileći starter; PT-2: smeša za završni tov, KN-15: smješa za koke nosilje; KN-17: smeša za koke nosilje sa povećanim sadržajem proteina, ĆT-1: smješa za ćuriće – početna; ĆT-2: smješa za ćuriće u porastu u tovu.

1.2. Dopunske krmne smješe: PT-SUPER: smješa za piliće; KN-30 smješa za koke nosilje.

2. Koncentrati za svinje:

2.1. Potpune krmne smješe: ST-STARTER: smješa za ishranu prasadi do 15 kg;S-GRO: smješa za prasad u porastu; ST-1: smješa za svinje u porastu od 25 do 60 kg; ST-2: smješa za svinje u porastu od 60 do 100 kg; KD-N: smješa za krmače dojilje i neraste.

2.2. Dopunske krmne smješe: ST-SUPER: smješa za prasad i ST-35: smješa za tovne i rasplodne svinje.

3. Koncentrati za goveda:

3.1. Potpune krmne smješe:GT-STARTER: smješa za ishranu teladi, GT-1: smješa za tovnu junad do 250 kg; GT-2: smješa za junad preko 250 kg, GK-12: smješa za krave muzare; GK-18: smješa za krave muzare sa povećanim sadržajem proteina.

3.2. Dopunske krmne smješe: GT-SUPER-30% – smješa za tov junadi do 250 kg, GT-SUPER-32% – smješa za tov junadi preko 250 kg.

4. Koncentrati za jagnjad i ovce:

TJ: smeša za jagnjad; TOJ – smeša za sjagnjene ovce i ovce muzare.

Osim koncentrata, Fabrika stočne hrane u svom prodajnom asortimanu raspolaže sa još tri proizvoda:

5.Kukuruzna krmna smješa se proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji za ishranu preživara,

6. Sojina sačma je proizvod dobijen od djelimično oljuštenog zrna soje, proteinski jako hranjiv proizvod (44%), namenjen za sve vrste i kategorije domaćih životinja,

7. Punomasna ekstrudirana soja je proizvod dobijen ekstrudacijom cijelog zrna soje. Visokokvalitetna sirovina za ishranu svih vrsta i kategorija životinja, a posebno malih kategorija zbog visokog sadržaja masti (18%).

Pakovanje svih vrsta proizvoda:

– rinfuzno,

– 50 kg,

– 45 kg,

– 40 kg,

– 25 kg,

– 20 kg,

– 10 kg.